Placówki EISMulticampus w Gdyni

http://EIS%20Einstein%20Multicampus%20Gdynia%20placówki%20z%20programem%20IB%20PYP

Einstein Multicampus

To sieć placówek w trzech lokalizacjach w Gdyni, które oferują realizację programu IB PYP (status kandydata). Budynki naszych placówek są strategicznie położone w niewielkiej odległości od siebie. Każdy campus jest wyposażony w zasoby i infrastrukturę zapewniająca wysokiej jakości edukację zgodną z międzynarodowymi standardami IB. Multicampus Einsteina zapewnia spójność realizacji tego programu we wszystkich lokalizacjach, co oznacza, że niezależnie od wybranego kampusu uczniowie otrzymują zintegrowane doświadczenie edukacyjne. Każdy kampus oferuje bogatą gamę zajęć i aktywności dodatkowych, które wspierają rozwój uczniów na wielu płaszczyznach.

Wszystkie kampusy Einsteina tworzą inspirującą atmosferę edukacyjną sprzyjająca kreatywności, samodzielności myślenia i rozwoju. Dzięki temu uczniowie mają szanse nie tylko zdobywać wiedzę, ale także rozwijać się jako całościowe jednostki gotowe do wyzwań globalnego społeczeństwa. Nasze placówki to idealne miejsce, w którym Twoje dziecko będzie rozwijać się w przyjaznym i inspirującym środowisku. Aby poznać nas bliżej skontaktuj się z nami!